PARKOVACÍ SYSTÉMY PRIVÁTNÍ

PARKOVACÍ SYSTÉM PRIVÁTNÍ RY300-2
Určení
Spolehlivý parkovací/vjezdový systém RY-DO je vhodný pro menší privátní parkoviště nebo vjezdy, kde se vzhledem k použití jedné automatické závory nepředpokládá hustý provoz. Je vhodný zejména pro zaměstnanecká parkoviště menších podniků a úřadů, klubová parkoviště, vjezdy do průmyslových podniků s menším počtem uživatelů apod.
Popis
Systém používá pro příjezd i výjezd vozidel jedné elektronicky ovládané závory. Vjezd i výjezd na parkoviště je možno řešit tlačítkovým ovládáním z vrátnice nebo radiovým dálkovým ovládáním, příp. kombinací obou. Bezprostředně po průjezdu vozidla se závora při vjezdu i výjezdu pomocí indukční závorové smyčky okamžitě automaticky uzavírá. Tatáž smyčka blokuje pohyb závory, nachází-li se vozidlo pod závorou. Pro uživatele nevybavené radiovými ovladači je vjezd osazen vjezdovým sloupkem se zabudovaným interkomem pro spojení do vrátnice. Radiová ovládání jsou dodávána v různém provedení a dosahu.
Uspořádání parkoviště
RY300-2
1...Automatická závora AG500
2...Závorová detekční smyčka (volitelné)
3...Anténa přijímače dálkového ovládání
4...Vysílač dálkového ovládání
5...Tlačítka ovládání z vrátnice
6...Vjezdový sloupek s interkomem
7...Telefon interkomu

DOMOVSKÁ STRÁNKA
Ing. JIŘÍ TROJAN - ROBINSON
Tel: +0420 466 415 427, +0420 603 463 022

e-adresa