KŘÍDLOVÁ VRATA

KŘÍDLOVÁ VRATA S POHONY RYKV
RYKV
- křídlová vrata jsou standardně dodávaná svařená z ocelových profilů s mřížovou nebo plechovou výplní
- dodávka včetně nosných sloupů a kotvících patek
- zákaznické provedení možné
- pohon vrat pomocí několika typů pohonných jednotek v nadzemním, pozemním nebo podzemním provedení
- inteligentní řídící jednotky dovolují připojení dvojice pohonů pro sekvenční pohyb křídel
- různé způsoby ovládání
- bezpečnostní prvky podle druhu provozu a požadavků zákazníka
- světlost průjezdu do 3m na jedno křídlo
- cyklus zařízení: 16s (s pohony B30, B50), 23s (s pohony BI350, 350E)
- provedení stavební přípravy řeší zákazník

katalogové listy: Kr-vr-do.pdf (58K)
fotografie: ---

POHONY KŘÍDLOVÝCH VRAT
POHON-KR
- elektromechanické pohony pro nadzemní, pozemní a podzemní montáž
- řídící jednotky pro jedno a dvoukřídlá vrata
- typy podle velikosti křídla a provozního zatížení
- bezpečnostní prvky a ovládání podle druhu provozu a požadavků uživatele
- pohony dodávány s montážními sadami
- různé druhy ovládání: tlačítka, magnetické klíče, radiové dálkové ovládání ...

katalogové listy: Z-po-kri.pdf (48K)
fotografie: ---

DOMOVSKÁ STRÁNKA
Ing. JIŘÍ TROJAN - ROBINSON
Tel: +0420 466 415 427, +0420 603 463 022

e-adresa