AUTOMATICKÉ ZÁVORY

AUTOMATICKÉ ZÁVORY AG500, AG/M1, AG/900
AG500
- řada závor pro řízení přístupu vozidel na parkoviště, do průmyslových podniků apod.
- délky ramen: do 5m (AG/500), do 9m (AG/900), do 3m (AG/M1)
- elektronika závor dovoluje různé modifikace ovládání, vestavbu dálkového radiového ovládání a zástavbu doplňků (osvětlení, detektory vozidel, bezpečnostní fotonky, tlakové lišty apod.)
- cyklus zařízení: 1s (AG/M1), 3-4s (AG/500), 5-7s (AG/900)

katalogové listy:
katalogový list závory: Z-zav-ag.pdf (45K)
katalogový list detektoru: Z-det-ld.pdf (53K)
fotografie:
Automatická závora AG500
Bezpečnostní detektory

AUTOMATICKÉ ZÁVORY BL..
BL52
- řada závor pro průmyslové a parkovištní  použití
- BL22ATR... velmi rychlá závora s "lámacím" ramenem pro dálniční provoz (vybírání poplatků)
- volitelné vybavení mříží FOFE pro typy BL29, BL32, BL52
- extrémně dlouhá závora BL52 (od 8 do 14m)
- cyklus zařízení: 0.8-1.5s (BL22ATR), 3-6s (BL26), 2-5s (BL29), 4-9s (BL32), 3-5s (BL33), 8-12s (BL52)

DOMOVSKÁ STRÁNKA
Ing. JIŘÍ TROJAN - ROBINSON
Tel: +0420 466 415 427, +0420 603 463 022

e-adresa